HLG Quickscan

Waarde Indicatie en Creatie

De waardering van een onderneming is een investering die haar waarde moet bewijzen. Zij hoeft niet altijd gericht te zijn op een verkoop of afwikkeling en berusting bij geschillen. Een waardering kan in vele gevallen juist worden gebruikt worden om de waarde van de onderneming te verbeteren als onderdeel van het strategische beleid voor een eventuele verkoop op termijn. Maar zeker ook voor het verbeteren van de operationele kasstroom, wat het weer mogelijk maakt blijvend te kunnen investeren en te groeien. Een waarderingsrapport gebruiken als stuurinstrument kan kostbaar zijn en is vaak vooral weggelegd voor de grotere ondernemingen.

HLG QUICKSCAN VOOR MKB

HLG corporate finance gelooft dan ook sterk dat ook het kleinere MKB baat kan hebben bij regelmatig meten van de waardeontwikkeling van het bedrijf. Alleen maar focussen op winst is niet genoeg om waarde te creëren. Daarom hebben wij de HLG Quickscan Waarde Indicatie en Creatie ontwikkeld. Deze quickscan heeft niet als doel om de exacte waarde van de onderneming te bepalen, maar dient als een waarde-ijkpunt. De rapportage is zeer bruikbaar bij het identificeren en analyseren van elementen waaraan gewerkt moet worden om de waarde te verhogen (de waarde verhogende factoren oftewel ’value drivers’). Periodiek kan de rapportage worden geüpdatet ter monitoring van de progressie die gemaakt wordt.

×
Show
HLG Corporate Finance | Bel ons!
HLG Corporate Finance | Mail ons!