Impairment testing

Impairment testing, een onderzoek naar bijzondere waardevermindering van de post geactiveerde goodwill op de balans, heeft als doel om te kijken of de prijs die betaald is bij de koop van een bedrijf nog klopt. Er wordt doorgaans via een DCF en een multiple waardering de fair value bepaald die wordt afgezet tegen de boekwaarde van het betreffende actief.

Volgens de International Financial Reports Standards (IFRS) zijn bedrijven die onder deze regeling vallen verplicht om een onderzoek te doen op bijzondere waardevermindering. Dit kan gelden voor bijvoorbeeld betaalde goodwill bij een overname, aangekochte of geactiveerde merkrechten en dergelijke. Maar ook als deze regels vanwege financieringsvoorwaarden op uw bedrijf van toepassing zijn.

×
Show
HLG Corporate Finance | Bel ons!
HLG Corporate Finance | Mail ons!