Bedrijfswaardering

‘Wat is mijn bedrijf waard?’ Een vaak gestelde vraag door ondernemers of aandeelhouders, zakenpartners, echtlieden en belanghebbenden in de familiare sfeer wanneer een transactie voor handen ligt.

Een bedrijfswaardering, oftewel business valuation, kan noodzakelijk zijn voor u als ondernemer in verschillende situaties. Denk hierbij aan een bedrijfsoverdracht binnen de familie, verkoop aan een derde, een fusie of een overname, conflict tussen aandeelhouders of in de verdrietige situatie van overlijden of bij een echtscheiding. In deze situaties rijst dan de bekende vraag: ‘Wat is mijn bedrijf waard?’ Een vraag die specialistische kennis vraagt om afdoende te worden beantwoord.

Waar eerder de accountant de deskundige was op gebied van bedrijfswaarderingen, is dit ondertussen een vakgebied geworden van specialisten, de Register Valuator (RV). HLG corporate finance beschikt over deze deskundigheid. Een Register Valuator is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de economische waarde van een onderneming. Hierbij wordt op basis van diverse varianten van de discounted cashflow methode (DCF) de waarde van de onderneming bepaald. Steeds meer ondernemers, juristen, notarissen en andere specialisten en beroepsbeoefenaars vinden de weg naar de Register Valuator. Hetzij bij een bedrijfsoverdracht, overname of geschillen maar ook bij fiscale herstructureringen.

Met antwoorden op vragen over onder andere de omvang, het risicoprofiel (geëiste rendement), de branche en de financiële resultaten van de onderneming, toekomstperspectief, economische omgeving en invloeden, houdt een bedrijfswaardering de ondernemer een spiegel voor. Waar staat de onderneming en hoe succesvol is of kan zij zijn?

Ook u staan we graag bij, in elke van de hierboven geschetste situaties.

×
Show
HLG Corporate Finance | Bel ons!
HLG Corporate Finance | Mail ons!